Welkom terug!

Het is alweer een week na de voorjaarsvakantie en inmiddels is ook het voortgezet onderwijs en het vso deels open. Wel in cohorten (vaste groepen) en met de regel dat er anderhalve meter afstand gehouden wordt overal in de school. Niet voor ieder vso zijn de regels hetzelfde. Wat bij een vso voor ernstig meervoudig beperkte jongeren kan, kan misschien nog niet voor een vso met zml-leerlingen. In de persconferenties wordt dat onderscheid niet altijd gemaakt. De informatie vanuit de school is leidend.

Normaal is het dus nog lang niet, maar leerlingen en leerkrachten zijn erg blij elkaar weer in het echt te zien. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een servicedocument opgesteld waarin u de regels waar de scholen zich aan moeten houden kunt nalezen.