Missie en visie

Missie
Vanuit het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen, organiseren wij een gespecialiseerd aanbod in onderwijs en ondersteuning. Wij hebben het vakmanschap en de middelen in huis om hen doelgericht optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Visie
Ons ideaalbeeld is een leerling die met een vmbo-diploma de school verlaat en ingeschreven staat bij een passende vervolgopleiding. Een leerling die zelfbewust en met zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden in het leven staat. Een leerling die zich zo zelfstandig mogelijk, ook in contact met anderen, handhaaft en eigen beslissingen neemt.

Waar staan wij voor?
Op Vso Leystede gaan we uit van mogelijkheden en kansen voor al onze leerlingen. Wij verwachten op school veel van hen, omdat we erin geloven dat onze leerlingen op die manier het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat zie je dan ook terug. Vanuit ons uitgangspunt ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’ zien we graag dat leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. Onze medewerkers geven daarbij uiteraard de nodige ondersteuning. Op die manier zijn de leerlingen na vijf jaar voldoende toegerust om in een mbo-opleiding in te stromen en daar een beroepsopleiding met goed gevolg af te ronden.

Samenwerking binnen Leystede
De samenwerking met een reguliere vmbo-school speelt binnen onze visie een belangrijke rol. Door samen met een grote groep reguliere scholieren een gebouw te delen, pauzes te houden, feesten te vieren en regelmatig ook lessen te volgen, leren onze leerlingen op een volwaardige manier deel uit te maken van de maatschappij. Een samenleving waarin iedereen anders is en zijn eigen, unieke plek inneemt.