Aanmelden

Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. De toelaatbaarheidsverklaring moet passen bij de doelgroep en de arrangementen die wij als school kunnen bieden. Lees hier welke stappen u doorloopt tijdens de aanmeldingsprocedure.

Vso Leystede
Vso Leystede is voor leerlingen van 12/13 tot en met 18 jaar met een vmbo-advies. Vanuit het so van De Thermiek, ook onderdeel van Resonans, laten we leerlingen toe die leerroute 6 gevolgd hebben. De vakken op het vmbo zijn gelijk aan de vakken op het reguliere vmbo-onderwijs.

Het aanmelden van uw kind verloopt in vier stappen:

 1. Als vso Leystede de school van uw keuze is en passend bij het schooladvies van uw zoon/dochter, neemt u contact op met amaas@resonansonderwijs.nl . Geef hierbij aan welke ondersteuning uw kind nodig heeft.
  Uw kind wordt op de interesselijst voor onze school geplaatst. Dit kan tot en met maart 2024. Bij alle voor de interesselijst aangemelde leerlingen wordt op voorhand bekeken of de leerling plaatsbaar is op de school; een TLV is afgegeven of hoogstwaarschijnlijk afgegeven gaat worden en vso Leystede denkt aan de onderwijs- en ondersteuningsvraag te kunnen voldoen. Vaak zullen wij hiervoor contact met u opnemen. Indien vso Leystede niet aan de ondersteuningsvraag kan voldoen, krijgt u het bericht dat uw zoon/dochter niet in aanmerking komt voor aanmelding.
 1. Op 1 april wordt door de Commissie van Begeleiding een beslissing genomen ten aanzien van het aantal beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2024-2025. Alle ouders van aspirant leerlingen krijgen voor 15 april 2024 bericht via de mail of er een passende plaats beschikbaar is. Ouders van aspirant leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, worden hiervan vóór 15 april 2024 op de hoogte gesteld d.m.v. een mail waarin ook alternatieve onderwijsinstellingen worden genoemd.
  Wanneer leerlingen geplaatst kunnen worden, start de aanmeldingsprocedure:
  – Ouders ontvangen de aanmeldingsformulieren;
  – Er vindt, indien nodig, een intakegesprek plaats met de ouders van de aspirant leerling;
  – Er vindt eventueel een observatie plaats op de huidige school van de aspirant leerling.
 1. Na afloop van de aanmeldingsprocedure neemt de Commissie van Begeleiding een plaatsingsbesluit. Ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht van het besluit. Bij een positief besluit, zal een aspirant leerling per 1 augustus 2024 ingeschreven worden. Om ingeschreven te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs noodzakelijk. Afhankelijk van de school van herkomst zal óf de huidige school van de leerling óf Vso Leystede een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Bij een negatief plaatsingsbesluit worden ouders telefonisch op de hoogte gesteld.
 1. Bij een negatief plaatsingsbesluit zal Vso Leystede, vanuit de zorgplicht, samen met de ouders zoeken naar een alternatieve onderwijssetting die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Een verzoek voor plaatsing op Vso Leystede verloopt via het samenwerkingsverband waartoe de woonplaats van de leerling behoort.

Het bestuur van Resonans heeft voor al haar scholen, waaronder Vso Leystede, de ‘Aanmeldprocedure en zorgplicht’ vastgesteld. Het hele beleidsdocument vindt u hier.

Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs:

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo (voortgezet onderwijs) (postcode 2801)
  www.swvvo2801.nl
  Gemeenten: Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.
 • Samenwerkingsverband vo/vso Duin en Bollenstreek (postcode 2803)
  www.swvduinenbollenstreek.nl
  Gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen.
 • Samenwerkingsverband vo/vso Midden-Holland en Rijnstreek (postcode 2802)
  www.swv-vo-mhr.nl
  Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas (postcodes 2751, 2752, 2761 en 2841).

Wie zitten in de Toelaatbaarheidscommissie?
De Toelaatbaarheidscommissie bestaat uit de directeur van het SWV, een orthopedagoog van het SWV en een administratief medewerker.