Aanmelden

Aanmelden bij Vso Leystede kan het gehele schooljaar. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. De toelaatbaarheidsverklaring moet passen bij de doelgroep en de arrangementen die wij als school kunnen bieden. Lees hier welke stappen u doorloopt tijdens de aanmeldingsprocedure.

Vso Leystede
Vso Leystede is voor leerlingen van 12/13 tot en met 18 jaar met een vmbo-advies. Vanuit het so van De Thermiek, ook onderdeel van Resonans, laten we leerlingen toe die leerroute 6 gevolgd hebben. De vakken op het vmbo zijn gelijk aan de vakken op het reguliere vmbo-onderwijs.

Het aanmelden van uw kind verloopt in vier stappen:

 1. Als Vso Leystede de school van uw keuze is, meldt u uw kind schriftelijk aan bij de administratie van de school via dgeluk@resonansonderwijs.nl en geeft daarbij aan welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Na aanmelding nodigen we ouders/verzorgers uit voor een kennismakingsgesprek.
 2. We gaan dan bekijken of de ondersteuningsbehoefte van uw kind past bij wat wij als school kunnen bieden. En of wij hem of haar kunnen plaatsen. Of dat zo is, bepalen we in de Commissie van Begeleiding. Deze commissie bestaat uit een revalidatiearts, gedragsdeskundige, twee intern begeleiders en de afdelingsdirecteur.
 3. Om een TLV aan te vragen, levert u een compleet dossier van uw kind in bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband (SWV). Vso Leystede of de huidige school van uw kind helpt u hierbij.
 4. Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan het plaatsingstraject op Vso Leystede worden opgestart.

Een verzoek voor plaatsing op Vso Leystede verloopt via het samenwerkingsverband waartoe de woonplaats van de leerling behoort.

Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs:

 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo (voortgezet onderwijs) (postcode 2801)
  www.swvvo2801.nl
  Gemeenten: Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude.
 • Samenwerkingsverband vo/vso Duin en Bollenstreek (postcode 2803)
  www.swvduinenbollenstreek.nl
  Gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen.
 • Samenwerkingsverband vo/vso Midden-Holland en Rijnstreek (postcode 2802)
  www.swv-vo-mhr.nl
  Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas (postcodes 2751, 2752, 2761 en 2841).

Wie zitten in de Toelaatbaarheidscommissie?
De Toelaatbaarheidscommissie bestaat uit de directeur van het SWV, een orthopedagoog van het SWV en een administratief medewerker.