Lestijden

Wat de schooltijden betreft sluiten wij aan bij de tijden van het reguliere vmbo, omdat een aanzienlijk deel van onze leerlingen daar praktijklessen volgt. Dat betekent dat de lessen dagelijks vallen tussen 8.30 uur en 16.15 uur, maar wel zodanig verdeeld zijn dat de leerlingen niet meer dan 33 lesuren per week volgen. Voor de onderbouw (met name voor OB1 en OB2) streven wij ernaar de woensdagmiddag vrij te houden.

De lesuren zijn als volgt over een dag verdeeld:

8.30 – 9.20 uur: 1e lesuur
9.20 – 10.10 uur: 2e lesuur

PAUZE

10.30 – 11.20 uur: 3e lesuur
11.20 – 12.10 uur: 4e lesuur

PAUZE

12.40 – 13.30 uur: 5e lesuur
13.30 – 14.20 uur: 6e lesuur

PAUZE

14.35 – 15.25 uur: 7e lesuur
15.25 – 16.15 uur: 8e lesuur

Pauzes/overblijven
De leerlingen kunnen in de pauze gebruik maken van de kantine; tegen betaling is het mogelijk om gezonde snacks en drinken te kopen.

Levelweken

Tijdens de levelweken worden in de middag alternatieve lessen gegeven, vaak door gastdocenten. Om de leerlingen gezamenlijk aan deze activiteiten te kunnen laten deelnemen, zijn de lestijden in deze weken voor OB1A, OB1B, OB2, OB3 en vmbo 3 gelijkgetrokken. Dat houdt in dat tijdens deze weken de eindtijden voor deze leerlingen als volgt zijn:

Maandag t/m donderdag: 14.25 uur
Vrijdag 12.10 uur

De data van de levelweken in schooljaar 2022-2023 zijn:
31 oktober t/m 4 november 2022
23 t/m 27 januari 2023
11 t/m 14 april 2023
26 t/m 30 juni 2023