Lestijden

Wat de schooltijden betreft sluiten wij aan bij de tijden van het reguliere vmbo, omdat een aanzienlijk deel van onze leerlingen daar praktijklessen volgt. Dat betekent dat de lessen dagelijks vallen tussen 8.30 uur en 17.05 uur, maar wel zodanig verdeeld zijn dat de leerlingen niet meer dan 33 lesuren per week volgen. Voor de onderbouw (met name voor OB1 en OB2) streven wij ernaar de woensdagmiddag vrij te houden.

De lesuren zijn als volgt over een dag verdeeld:

8.30 – 9.20 uur: 1e lesuur
9.20 – 10.10 uur: 2e lesuur

PAUZE

10.30 – 11.20 uur: 3e lesuur
11.20 – 12.10 uur: 4e lesuur

PAUZE

12.40 – 13.30 uur: 5e lesuur
13.30 – 14.20 uur: 6e lesuur

PAUZE

14.35 – 15.25 uur: 7e lesuur
15.25 – 16.15 uur: 8e lesuur
16.15 – 17.05 uur: 9e lesuur

Pauzes/overblijven
De leerlingen kunnen in de pauze gebruik maken van de kantine; Tegen betaling (uitsluitend met pinpas), kunnen leerlingen daar snacks en drinken kopen.

Aangepaste lestijden

Een aantal weken per schooljaar zijn er aangepaste lestijden. Zo zijn er drie weken met een verkort rooster, waarin alle lessen weliswaar volgens het rooster worden gegeven, maar slechts 35 minuten duren.

Het verkorte rooster
8.30 – 9.05 uur: 1e lesuur
9.05 – 9.40 uur: 2e lesuur

PAUZE

10.00 – 10.35 uur: 3e lesuur
10.35 – 11.10 uur: 4e lesuur

PAUZE

11.40 – 12.15 uur: 5e lesuur
12.15 – 12.50 uur: 6e lesuur

PAUZE

13.05 – 13.40 uur: 7e lesuur
13.40 – 14.15 uur: 8e lesuur
14.15 – 14.50 uur: 9e lesuur

Het verkorte rooster geldt op de volgende data:
Maandag 20 november t/m vrijdag 24 november.
Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari.
Maandag 22 april t/m vrijdag 26 april.

Bijzondere weken

Ook zijn er weken waarin bijzondere activiteiten plaatsvinden, zoals LOB-lessen (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) voor de onderbouw, toetsweken voor vmbo 3 en schoolexamenweken voor vmbo 4. De aangepaste tijden voor deze weken zijn voor de onderbouw als volgt:

Brugklas, OB2, OB3A en OB3B:
Deze klassen volgen op vier van de vijf weekdagen LOB-uren en een theorie-uur met een verwerkingsopdracht. Het gaat in totaal om drie lesuren per dag. De overige lesuren op die dagen vallen uit. Een van de vijf weekdagen is er les volgens het reguliere rooster.
De exacte dagen en tijden delen we steeds vooraf met ouders en leerlingen.

LOB-, toets- en examenweken:
Maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november.
Maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari.
Dinsdag 2 april t/m vrijdag 5 april.

Stage vmbo 3
Maandag 22 januari t/m vrijdag 2 februari.
De tweede toetsweek vervalt dus voor deze groep.