Lestijden

Wat de schooltijden betreft sluiten wij aan bij de tijden van het reguliere vmbo, omdat een aanzienlijk deel van onze leerlingen daar praktijklessen volgt. Dat betekent dat de lessen dagelijks vallen tussen 8.30 uur en 16.15 uur, maar wel zodanig verdeeld zijn dat de leerlingen niet meer dan 33 lesuren per week volgen. Voor de onderbouw (met name voor OB1 en OB2) streven wij ernaar de woensdagmiddag vrij te houden.

De lesuren zijn als volgt over een dag verdeeld:

8.30 – 9.20 uur: 1e lesuur
9.20 – 10.10 uur: 2e lesuur

PAUZE

10.30 – 11.20 uur: 3e lesuur
11.20 – 12.10 uur: 4e lesuur

PAUZE

12.40 – 13.30 uur: 5e lesuur
13.30 – 14.20 uur: 6e lesuur

PAUZE

14.35 – 15.25 uur: 7e lesuur
15.25 – 16.15 uur: 8e lesuur

De leerlingen krijgen hun lesrooster voor het komend schooljaar vóór 1 juli van elk jaar thuisgestuurd, zodat (in het geval van leerlingenvervoer) ouders de betreffende gemeente op de hoogte kunnen stellen van de reistijden. Doet u dat voor de zomervakantie zodat de vervoerder op tijd voor het nieuwe schooljaar de planningen rond heeft.

Pauzes/overblijven
De leerlingen kunnen in de pauze gebruik maken van de kantine; tegen betaling is het mogelijk om gezonde snacks en drinken te kopen.

Levelweken

Tijdens de levelweken worden in de middag alternatieve lessen gegeven, vaak door gastdocenten. Om de leerlingen gezamenlijk aan deze activiteiten te kunnen laten deelnemen, zijn de lestijden in deze weken voor OB1A, OB1B, OB2, OB3 en vmbo 3 gelijkgetrokken. Dat houdt in dat tijdens deze weken de eindtijden voor deze leerlingen als volgt zijn:

Maandag t/m donderdag: 14.25 uur
Vrijdag 12.10 uur

De data van de levelweken in 2022 zijn: 

24 t/m 28 januari 2022
4 t/m 8 april 2022
20 t/m 24 juni 2022