Een Resonans-school

Vso Leystede: elke leerling is uniek

Vso Leystede maakt onderdeel uit van stichting Resonans. Een onderwijsstichting die staat voor maximale ontwikkeling van talent. Resonans is een stichting voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in de brede regio van Leiden en Noordwijk tot aan Den Haag, Zoetermeer en Delft. Wij zijn een belangrijk expertisecentrum in de regio.

Resonans biedt vele soorten speciaal onderwijs. Van gespecialiseerd onderwijs met zorg en ondersteuning tot vmbo-onderwijs met ondersteuning waar nodig. Want iedere leerling is anders, iedere leerling is uniek!

Alle Resonans-scholen samen hebben zo’n 1.180 leerlingen met 574 medewerkers in Noordwijk, Leiden, Zoetermeer, Delft en Den Haag. Het bijzondere van de Resonans-scholen is dat ons speciaal onderwijs aansluit bij het niveau en de ontwikkeling van elke leerling. We richten ons daarbij op zijn of haar toekomst. Voor iedere leerling is er perspectief!

Maximaal zelfstandig

Leerlingen van Vso Leystede leren zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk te leven. Zij krijgen ruimte om zelf te ontdekken wat het beste bij hen past en om invloed uit te oefenen op hun leerproces. Met de leerling als uitgangspunt gaan wij er bij Vso Leystede voor dat leerlingen met zelfvertrouwen in het leven komen te staan en al hun kansen benutten. Een plek midden in de maatschappij, waar zij zo zelfstandig mogelijk functioneren. Samen leren en samen leven.

Persoonlijk meesterschap

Medewerkers van Vso Leystede zijn professionals. Zij zijn voorlopers in hun vakgebied en vormen een team met veel expertise. Zij zijn speciaal, met eigen waarden en talenten. Onze professionals hebben en nemen professionele ruimte en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.

Samen beter

Vso Leystede heeft als motto ‘Samen beter’. Dit komt tot uitdrukking in de samenwerking met leerlingen en ouders op onze scholen, met partners en binnen de samenwerkingsverbanden. Bij ons is integraal werken een speerpunt. Onderwijs en ondersteuning vanuit een gezamenlijke aanpak leveren het beste resultaat voor onze leerlingen. Daarbij is de hechte samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs op Vso Leystede uniek.