Een Resonans-school

Vso Leystede: elke leerling is uniek

Vso Leystede maakt onderdeel uit van stichting Resonans. Een onderwijsstichting die staat voor maximale ontwikkeling van talent. Resonans is een stichting voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in de brede regio van Leiden en Noordwijk tot aan Den Haag, Zoetermeer en Delft. Wij zijn een belangrijk expertisecentrum in de regio.

Resonans biedt vele soorten speciaal onderwijs. Van gespecialiseerd onderwijs met zorg en ondersteuning tot vmbo-onderwijs met ondersteuning waar nodig. Want iedere leerling is anders, iedere leerling is uniek!

Alle Resonans-scholen samen hebben zo’n 1.180 leerlingen met 574 medewerkers in Noordwijk, Leiden, Zoetermeer, Delft en Den Haag. Het bijzondere van de Resonans-scholen is dat ons speciaal onderwijs aansluit bij het niveau en de ontwikkeling van elke leerling. We richten ons daarbij op zijn of haar toekomst.

Samen beter, beter samen

Resonans heeft als motto ‘Samen beter, beter samen’. Dit komt tot uitdrukking in de samenwerking met leerlingen en ouders op onze scholen, met partners en binnen de samenwerkingsverbanden. Bij Resonans is integraal werken een speerpunt. Onderwijs en ondersteuning vanuit een gezamenlijke aanpak leveren het beste resultaat voor onze leerlingen. Daarbij is de hechte samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs op Vso Leystede uniek.

Maximaal zelfstandig, minimaal afhankelijk

Met de leerling als uitgangspunt gaan wij ervoor dat leerlingen met zelfvertrouwen in het leven komen te staan en al hun kansen benutten. Een plek midden in de maatschappij, waar zij zo zelfstandig mogelijk functioneren. Samen leren en samen leven.