Revalidatie

Veel van onze leerlingen hebben een hulpvraag op het gebied van revalidatie. Hiervoor werken wij samen met het Team Schoolgaande Jeugd van Basalt revalidatie.

Door de gedeelde visie en de nauwe samenwerking kunnen we onderwijs en revalidatie geïntegreerd aanbieden aan een leerling. Dit biedt kansen voor ondersteuning op maat, zodat hij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We hanteren op Vso Leystede een zorglijst. Daarin staat welke ondersteuning en begeleiding een leerling nodig heeft.

Basalt revalidatie
Vanuit Basalt revalidatie verzorgen therapeuten op school diverse therapieën voor leerlingen die dat nodig hebben. De teambesprekingen van Basalt, waarbij (naast de leerling en de ouders) ook de mentor, de IB’er en de gedragsdeskundige aanwezig zijn, vinden op school plaats.

Behandeling tijdens schooltijd
Revalidatiebehandelingen roostert Basalt tijdens schooltijd in. Hierbij houdt het revalidatiecentrum zoveel mogelijk rekening met het lesrooster van de leerling.

Disciplines van Basalt
In het Team Schoolgaande Jeugd van Basalt revalidatie werken de volgende disciplines samen: revalidatiearts, psycholoog/orthopedagoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingsagoog en diëtist.

Hulpvraag is uitgangspunt
De medewerkers van het Team Schoolgaande Jeugd werken met concrete behandeldoelen, die gebaseerd zijn op de hulpvragen van leerling en ouders. De advisering en begeleiding vanuit de kinderrevalidatie is gericht op het omgaan met de gevolgen van een beperking. Deze zorgt ervoor dat kinderen en jongeren hun mogelijkheden beter benutten en uitbreiden. De revalidatieartsen en therapeuten zijn gespecialiseerd in kinder- en jeugdrevalidatie.

Gedragsdeskundige
In de samenwerking en afstemming tussen onderwijs en revalidatie binnen het programma van een leerling vervult de gedragsdeskundige een belangrijke rol. Zij neemt deel aan de revalidatiebesprekingen en heeft regelmatig overleg met de revalidatiearts. De gedragsdeskundige is zowel in dienst van school als van het revalidatiecentrum.

Nadere informatie
Meer informatie over de mogelijkheden voor behandelingen, de aanpak en de disciplines is te vinden in de brochure van Basalt revalidatie. Deze ontvangt u automatisch van het revalidatiecentrum op het moment dat uw kind bij Basalt in behandeling komt. Uiteraard kunt u ook terecht op de website van Basalt revalidatie.

Afmelden behandelingen
Als uw zoon of dochter niet naar school kan komen op een dag dat er therapieën zijn, dan vragen wij u om zowel de administratie van school, als Basalt revalidatie op de hoogte te brengen. Dit kan bij het Inschrijfbureau van Basalt, via telefoonnummer (071) 519 52 70.