Lessentabel 2023-2024

In de tabellen hieronder staan per leerjaar het aantal uur per vak per week

Vmbo 1 (brugklas)
VakAantal uren
Nederlands4
Engels3
Wiskunde3
Rekenen1
M&M / Mens en maatschappij
(aardrijkskunde, geschiedenis, economie)
3
M&N / Mens en natuur
Biologie
2
Techniek1
Beeldende vorming1
Bildung1
Muziek1
Gym3
ICT1
Keuzewerktijd1
Coach-uur2
Persoonsvorming1
Totaal28
Onderbouw 2
VakAantal uren
Nederlands4
Engels3
Duits1
Wiskunde2
Rekenen1
M&M / Mens en maatschappij
(aardrijkskunde, geschiedenis, economie)
3 (waarvan 1 uur EC)
M&N / Mens en natuur
Biologie
2
Techniek1
Beeldende vorming1
Bildung1
Muziek1
Gym3
Keuzewerktijd1
Coach-uur1
Persoonsvorming1
ICT1
Totaal27
Onderbouw 3
VakAantal uren
Nederlands4
Engels3
Duits1
Wiskunde2
Rekenen1
M&M / Mens en maatschappij
(aardrijkskunde, geschiedenis, economie)
3 (waarvan 1 uur EC)
M&N / Mens en natuur
Biologie 2
NaSk 2
4
Techniek-
Beeldende vorming1
Bildung / muziek1
Gym3
Keuzewerktijd1
Coach-uur1
Persoonsvorming1
Totaal26
Vmbo 3 BB en KB
VakAantal uren
Praktijk12
Nederlands3
Engels3
Duits*3
Wiskunde + rek*3
Economie*3
Aardrijkskunde*3
Biologie *3
NaSk*3
CKV1
Gym3
Coach-uur1
Totaal29
*= afhankelijk van het profiel volgen de leerlingen twee van de met * gemarkeerde vakken
Vmbo 3 TL
VakAantal uren
Nederlands3
Engels3
Wiskunde + rek3
Economie3
Aardrijkskunde3
Biologie3
Maatschappijleer2
CKV1
Gym3
Coach-uur1
LOB1
Totaal26
Vmbo 4 BB en KB
VakAantal uren
Praktijk16
Nederlands3
Engels3
Duits*3
Wiskunde + rek*3
Economie*3
Aardrijkskunde*3
Biologie*3
NaSk*3
Maatschappijleer2
Gym3
Coach-uur1
Totaal34
*= afhankelijk van het profiel volgen de leerlingen twee van de met * gemarkeerde vakken
Vmbo 4 TL
VakAantal uren
Nederlands4
Engels4
Wiskunde + rek4
Economie4
Aardrijkskunde4
Biologie4
Gym3
Coach-uur1
LOB1
Totaal29