Lessentabel 2022-2024

In de tabellen hieronder staan per leerjaar het aantal uur per vak per week

OB1 (brugklas)
VakAantal uren
Nederlands4
Engels3
Wiskunde3
Rekenen1
M&M / Mens en maatschappij2
(aardrijkskunde, geschiedenis)
M&N / Mens en natuur
2
(biologie)
Techniek1
Beeldende vorming1
Drama1
Muziek1
Gym3
ICT1
Keuzewerktijd2
Coach-uur1
Persoonsvorming1
Totaal27
Onderbouw 2
VakAantal uren
Nederlands4
Engels3
Duits1
Wiskunde2
Rekenen1
M&M / Mens en maatschappij
(aardrijkskunde, geschiedenis, economie)
3
M&N / Mens en natuur
Biologie
2
Techniek1
Beeldende vorming1
Drama/Bildung1
Muziek1
Gym3
Keuzewerktijd2
Coach-uur1
Persoonsvorming1
ICT1
LOB2
Totaal28
Onderbouw 3
VakAantal uren
Nederlands4
Engels3
Duits1
Wiskunde2
Rekenen1
M&M / Mens en maatschappij
(aardrijkskunde, geschiedenis, economie)
3
M&N / Mens en natuur
Biologie 2
NaSk 2
4
Beeldende vorming1
Gym3
Keuzewerktijd1
Coach-uur1
Persoonsvorming1
LOB2
Totaal27
Vmbo 3 BK
VakAantal uren
Praktijk12
Nederlands3
Engels3
Duits*2
Wiskunde + rek 3
Economie*2
Aardrijkskunde*3
Biologie*3
NaSk*3
CKV1
Gym3
Coach-uur1
*= afhankelijk van het profiel
totaalAfhankelijk van profiel
Vmbo 3 TL
VakAantal uren
Nederlands3
Engels3
Wiskunde + rek3
Economie2
Aardrijkskunde2
Biologie2
Maatschappijleer
2
CKV1
Gym3
Coach-uur1
LOB1
Totaal23
Vmbo 4 BK
VakAantal uren
Praktijk16
Nederlands3
Engels4
Duits*3
Wiskunde + rek4
Economie*3
Aardrijkskunde*3
Biologie*3
NaSk*3
Maatschappijleer2
Gym3
Coach-uur1
LOB1
*= afhankelijk van het profiel
TotaalAfhankelijk van profiel
Vmbo 4 TL
VakAantal uren
Nederlands4
Engels4
Wiskunde + rek4
Economie3
Aardrijkskunde4
Biologie4
Gym3
Coach-uur1
LOB1
Totaal28