Bestuur en management Resonans

Vso Leystede maakt deel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk.

College van bestuur:
Iepe Roosjen (huisvesting & facilitair, financiën & inkoop/contracten, public relations, veiligheid)
Bob Olders (onderwijskwaliteit, organisatie, human resources, ICT)

E-mail: info@resonansonderwijs.nl

Raad van toezicht Resonans:
Willem Grool – voorzitter
Marcella Vantoll – lid (voordrachtszetel medezeggenschap)
Sacha van de Graaf – lid
Joanne Klumpers – lid
Franc van Erck – lid

Sectordirecteuren
Stijnie de Graaf – sector zml/pro/vmbo: sdegraaf@resonansonderwijs.nl
Hester Hill-Veen – sector mytyl/tyltyl: hhill@resonansonderwijs.nl

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.