Bestuur en management Resonans

Vso Leystede maakt deel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk.

College van bestuur:
Iepe Roosjen: iroosjen@resonansonderwijs.nl
(sector zml, huisvesting, financiën, human resources, public relations)

Johan Taal: jtaal@resonansonderwijs.nl
(sector mytyl/tyltyl, onderwijskwaliteit, veiligheid, ICT)

Raad van toezicht Resonans:
Willem Grool – voorzitter
Marcella Vantoll – lid (voordrachtszetel medezeggenschap)
Hanke v.d. Putte – lid
Joanne Klumpers – lid
Franc van Erck – lid

Sectordirecteuren
Stijnie de Graaf – sector zml/pro/vmbo: sdegraaf@resonansonderwijs.nl
Bob Olders – sector mytyl/tyltyl: b.olders@resonansonderwijs.nl

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.