Bovenbouw

Leerlingen in de onderbouw gaan vanaf het derde leerjaar op stage en volgen profielgebonden praktijklessen bij het reguliere vmbo. Zo kunnen zij een gemotiveerde keuze maken voor een van de leerwegen in de bovenbouw van Vso Leystede.

Leerwegen
Aan het einde van de onderbouw wordt in overleg besloten welke leerweg een leerling in de bovenbouw gaat volgen. De keuze onderbouwen we door de resultaten van vaktoetsen en door de scores van de leerling op de Cito-toetsen. De leerwegen waarin we leerlingen kunnen plaatsen zijn:

In de bovenbouw gaan leerlingen het PTA volgen, zoals wij dat samen met het Beroepscollege Leystede opstellen. Zowel in vmbo 3 als 4 leggen leerlingen al schoolexamens af. Zij doen dat als extraneus bij Beroepscollege Leystede. Een extraneus is iemand die op een school wel het examen aflegt, maar niet het volledige onderwijsprogramma daar volgt. Onze leerlingen volgen een deel van de lessen bij Beroepscollege Leystede en een deel op Vso Leystede. Zij krijgen dan ook een regulier vmbo-onderwijsdiploma.