Bovenbouw

Aan het einde van de onderbouw wordt in overleg besloten welke leerweg een leerling in de bovenbouw gaat volgen. De keuze onderbouwen we door de resultaten van vaktoetsen en door de scores van de leerling op de Cito-toetsen. De leerwegen waarin we leerlingen kunnen plaatsen zijn:

Praktijklessen en stage

Alle leerlingen die geplaatst zijn binnen de basisberoepsgerichte-
en de kaderberoepsgerichte afdeling, volgen de praktijklessen en -vakken die horen bij het gekozen profiel bij het reguliere vmbo.

Examen

We nemen de examens van onze vierdejaars leerlingen af in samenwerking met het reguliere onderwijs. Onze vakleraren geven samen met de leraren van het regulier onderwijs vorm aan het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en stemmen het lesprogramma hier op af. Dat houdt in dat onze leerlingen in de bovenbouw hetzelfde lesprogramma en dezelfde toetsen doorlopen als de leerlingen op het reguliere vmbo en ook hun vmbo-diploma als extraneus via deze school behalen.

Lees hier het Eindexamenboekje CSPE Klas 3 voor 2023