Over Leystede

Leystede is de nieuwe school voor vmbo in Leiden. In de school werken Bonaventuracollege, Visser ’t Hooft Lyceum en wij als Vso Leystede samen. Het is een nieuw en duurzaam schoolgebouw in het Leidse Houtkwartier. In dit gebouw werken regulier en speciaal onderwijs samen en dat zien wij als een enorme verrijking.

We delen ons gebouw met een grote groep reguliere scholieren, met wie we gezamenlijk pauzes houden, feesten vieren en in toenemende mate ook lessen volgen. Onze leerlingen leren zo op een volwaardige manier deel uit te maken van een maatschappij waarin iedereen anders is en zijn eigen unieke plek inneemt.

De scholen van Leystede in ’t kort

Vso Leystede
Vso Leystede biedt voortgezet speciaal onderwijs gericht op leerlingen met een fysieke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Op Vso Leystede kunnen we leerlingen plaatsen in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo. Vso Leystede is onderdeel van Resonans speciaal onderwijs, bij ons telt ieder talent. We gaan uit van mogelijkheden en kansen voor al onze leerlingen; een school waar we veel van onze leerlingen verwachten, omdat we erin geloven dat ze op die manier het beste uit zichzelf kunnen halen. Een van onze uitgangspunten is: ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’.

Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum
Het Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum zijn beide scholengemeenschappen voor vmbo, havo en vwo. In Leystede bieden we voor deze scholengemeenschappen het onderwijs in alle leerwegen van het vmbo aan. Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum zijn onderdeel van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).