Onze organisatie

Onze organisatie werkt met professionals die in een sfeer werken die zich kenmerkt door een gedeelde verantwoordelijkheid voor elke leerling.

Wij stemmen onze aanpak af op de individuele onderwijsbehoefte. We werken integraal samen met Basalt revalidatie, waarbij taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijs, heeft de school verschillende leerwegen op verschillende niveaus.

Stichting Resonans
Vso Leystede maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting richt zich op speciaal onderwijs. Onze onderwijsstichting omarmt een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden. Leidinggevenden en sectordirectie scheppen de voorwaarden waaronder onze onderwijsteams iedere leerling optimaal tot bloei laten komen, ongeacht zijn beperking.

Afdelingsdirecteur van Vso Leystede is Carla Reijners, creijners@resonansonderwijs.nl.

Sectordirecteur is Stijnie de Graaf, sdegraaf@resonansonderwijs.nl.