Leerlingenvervoer

Op het vmbo stimuleren we leerlingen zelfstandig te reizen, maar soms is een leerling daar lichamelijk niet toe in staat en is er leerlingenvervoer nodig. Het leerlingenvervoer is een afspraak tussen gemeente, taxibedrijf en ouders. De gemeente betaalt het taxivervoer voor uw zoon of dochter. U dient leerlingenvervoer elk jaar aan te vragen.

Vraag tijdig vervoer aan
In het voorjaar krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd vanuit uw gemeente. Vanuit school, via de CvB, ontvangt u in april een onderbouwing voor de aanvraag van het leerlingenvervoer. Gemeentes hanteren strikte regels met betrekking tot aangepast leerlingenvervoer. Met name voor leerlingen op het vso-vmbo kijkt de gemeente nadrukkelijk of zij (eventueel onder begeleiding) met het openbaar vervoer kunnen reizen of zelfstandig naar school kunnen komen. In het kader van het motto ‘maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’ stimuleert de school het zelfstandig reizen van leerlingen zo veel mogelijk. Tijdens de PV-lessen besteden we hier dan ook vanaf OB2 aandacht aan. Elke klas heeft een eigen rooster dat vóór 1 juli bekend gemaakt wordt. Het is belangrijk dat ouders dit rooster voor het begin van de zomervakantie aan de gemeente doorgeven.

School registreert of leerlingen op tijd gebracht en gehaald worden. Bij structureel te laat komen van een leerling maken wij hier melding van bij gemeente, taxibedrijf en ouders. Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Wij verzoeken u dan ook om bij praktische problemen rondom het vervoer, in eerste instantie contact op te nemen met het vervoersbedrijf of met de gemeente.

Prettig en veilig
Als er problemen zijn tijdens de taxirit, bijvoorbeeld door wrijvingen tussen leerlingen, kan de school een rol vervullen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig en veilig voelen tijdens het vervoer van en naar school. Mocht uw zoon/dochter in de taxi problemen met medeleerlingen ervaren, kunt u contact opnemen met de administratie van de school.