Leerlingenzorg

Onderwijs en leerlingenzorg zijn even belangrijk bij Vso Leystede. Veel leerlingen komen in aanmerking voor revalidatie. Wij werken nauw samen met Basalt revalidatie. Deze samenwerking is verweven in ons onderwijssysteem en onze organisatie. Onze leerlingen ontwikkelen zich optimaal door goed onderwijs én goede zorg.

Vso Leystede is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast kan er sprake zijn van (bijkomende) stoornissen zoals aandachtsstoornissen, autisme of een hechtingsproblematiek. Daarom vormt de leerlingenzorg een belangrijk onderdeel van ons werk.

Volgen van resultaten
Via overleg, leerlingbesprekingen en registratie volgen en bevorderen we de ontwikkeling van elke leerling. We gebruiken hiervoor een leerlingvolgsysteem. Via het invoeren van toetsresultaten krijgen wij goed zicht op individuele, groeps- en schoolresultaten. De resultaten kunnen aanleiding vormen tot aanpassing van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP, leerlingniveau), het groepsplan (groepsniveau) of het schoolbeleid (schoolniveau).

Didactische en pedagogische ondersteuning
Voor didactische en pedagogische vragen krijgen de docent, onderwijsbegeleider en klassenassistent ondersteuning van de intern begeleider en de gedragsdeskundige. De intern begeleider ondersteunt de docenten bij de organisatie van het onderwijs door samen met hen te werken aan studiewijzers en werkvormen. Tevens is zij verantwoordelijk voor de doorgaande lijnen. De gedragsdeskundige ondersteunt de docenten door de inzichten uit de zorg en het onderwijs bij elkaar te brengen. Tevens is zij verantwoordelijk voor begeleiding van de leerlingen vanaf het moment van binnenkomst tot aan het moment dat zij de school verlaten.