Theoretische leerweg

Bij de theoretische leerweg hebben de leerlingen onderstaande vakken. Vso Leystede leidt op binnen de profielen Economie, Landbouw en Zorg & Welzijn.

Vakkenpakket

Algemeen (gemeenschappelijk deel)
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV (cultureel kunstzinnige vorming)
Lichamelijke opvoeding
Persoonsvorming

Daarnaast kunnen de leerlingen een keuze maken uit de volgende vakken (keuzedeel):

Wiskunde
Economie
Aardrijkskunde
Biologie
Nask*
Duits*

Met het keuzedeel bepalen de leerlingen hun profiel: Economie, Zorg en Welzijn of Landbouw.
*Indien leerlingen één van deze vakken kiezen, volgen ze die bij het reguliere vmbo (Beroepscollege Leystede).

Stage in de bovenbouw
De leerlingen van de theoretische leerweg volgen in de bovenbouw geen praktijklessen, maar gaan in vmbo 3 wel twee weken op stage. De leerlingen zoeken zelf een stage bij een extern bedrijf, dat zo optimaal mogelijk aansluit bij hun interesse, hun kwaliteiten en hun profiel.

Examen
We nemen de examens van onze vierdejaars leerlingen af in samenwerking met het regulier onderwijs. De vakdocenten van Vso Leystede hebben contact met de docenten uit het regulier onderwijs en stemmen de lesprogramma’s en de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA) af op het programma van het regulier onderwijs. Dat houdt in dat onze leerlingen in de bovenbouw hetzelfde lesprogramma en dezelfde toetsen doorlopen als de leerlingen op het reguliere vmbo en ook hun vmbo-diploma via deze school behalen.