Theoretische leerweg

Bij de theoretische leerweg kunnen leerlingen kiezen uit de profielen Economie, Landbouw, Techniek en Zorg & Welzijn. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrije keuze deel. Bij elk deel horen in de bovenbouw van de theoretische leerweg verschillende vakken.

Gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV (cultureel kunstzinnige vorming)
Lichamelijke opvoeding
Persoonsvorming

Keuzedeel
Wiskunde
Economie
Aardrijkskunde
Biologie
Nask*
Duits*

* Als leerlingen één van deze vakken kiezen, volgen ze die bij het reguliere vmbo (Beroepscollege Leystede).

Met het keuzedeel bepalen de leerlingen hun profiel: Economie, Landbouw, Techniek of Zorg & Welzijn

Profiel Economie
Vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en economie en een keuze uit Duits of wiskunde.

Profiel Landbouw
Vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en wiskunde en een keuze uit biologie of NaSk.

Profiel Techniek
Vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, wiskunde en NaSk.

Profiel Zorg & Welzijn
Vakken: Nederlands,Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en biologie en een keuze uit wiskunde of aardrijkskunde.

Stage in de bovenbouw

De leerlingen van de theoretische leerweg volgen in de bovenbouw geen praktijklessen, maar gaan in vmbo 3 wel twee weken op stage. De leerlingen zoeken zelf een stage bij een extern bedrijf, dat zo optimaal mogelijk aansluit bij hun interesse, hun kwaliteiten en hun profiel.

Examen

We nemen de examens van onze vierdejaars leerlingen af in samenwerking met het regulier onderwijs. De vakdocenten van Vso Leystede hebben contact met de docenten uit het regulier onderwijs en stemmen de lesprogramma’s en de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA) af op het programma van het regulier onderwijs. Dat houdt in dat onze leerlingen in de bovenbouw hetzelfde lesprogramma en dezelfde toetsen doorlopen als de leerlingen op het reguliere vmbo en ook hun vmbo-diploma via deze school behalen.