Nieuw leven in de leerlingenraad

Nieuw leven in de leerlingenraad

Nieuw leven in de leerlingenraad van Vso Leystede: uit elke klas zijn de afgelopen tijd twee leerlingen gekozen die gaan plaatsnemen in de nieuwe raad. De leerlingenraad is op de vso-afdeling tien man/vrouw sterk en krijgt in de komende maanden een training om zo professioneel mogelijk aan de slag te kunnen.

De leerlingenraad kan zich bezighouden met het verbeteren van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs. De raad vertolkt de mening van alle leerlingen op school over verschillende onderwerpen. Eventueel kan een advies over een onderwerp worden uitgebracht aan de medezeggenschapsraad.

Leden en vice-leden
De leerlingenraad op het vso wordt geleid door mevrouw Tineke de Mooij. “Vijf leerlingen worden vast lid en vijf anderen vice-lid. Zij kunnen inspringen als het eerste lid er niet is.” Ook op het Beroepscollege wordt een leerlingenraad gevormd. De raden van beide scholen zullen soms gezamenlijk en soms los van elkaar vergaderen.

Leuke en nuttige activiteiten
Samen krijgen de leerlingenraden een training van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Tijdens die training worden de raadsleden gemotiveerd en geïnspireerd om aan de slag te gaan met het opzetten van leuke en nuttige activiteiten voor alle leerlingen op school. Nieuw leven in de leerlingenraad brengt ook leven in de brouwerij op school dus!