Kom naar de Open dag: 27 januari 2024

Kom naar de Open dag: 27 januari 2024

Vso Leystede opent haar deuren op zaterdag 27 januari 2024 voor de Open Dag! Wees welkom!

In onze school werken Bonaventuracollege, Visser ’t Hooft Lyceum en wij als Vso Leystede samen. We zijn trots op ons moderne en duurzame schoolgebouw in het Leidse Houtkwartier. In dit gebouw werken regulier en speciaal onderwijs samen en dat zien wij als een enorme verrijking. We houden gezamenlijk pauzes, vieren feesten en in toenemende mate kun je ook lessen volgen op het reguliere vmbo. Je ontwikkelt je zo in een omgeving waarin iedereen anders, maar gewoon gelijkwaardig en zijn eigen unieke plek inneemt.

Vso Leystede

Vso Leystede biedt voortgezet speciaal onderwijs gericht op leerlingen met een fysieke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Op Vso Leystede kunnen we leerlingen plaatsen in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo. Vso Leystede is onderdeel van Resonans speciaal onderwijs, bij ons telt ieder talent. We gaan uit van mogelijkheden en kansen voor al onze leerlingen; een school waar we veel van onze leerlingen verwachten, omdat we erin geloven dat ze op die manier het beste uit zichzelf kunnen halen.

Meer informatie

Volg onze links voor meer informatie over:

Onze leerwegen en vakken.
De theoretische leerweg
De onderbouw
De bovenbouw

Mogelijkheden en kansen

Op Vso Leystede gaan we uit van mogelijkheden en kansen voor al onze leerlingen. Wij verwachten op school veel van hen, omdat we erin geloven dat onze leerlingen op die manier het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat zie je dan ook terug. Vanuit ons uitgangspunt ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’ zien we graag dat leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.