Samenwerkende scholen

Over Leystede
Beroepscollege Leystede is de nieuwe school voor vmbo in Leiden. In de school werken Bonaventuracollege, Visser ’t Hooft Lyceum en Vso Leystede samen.

Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum
Het Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum zijn beide scholengemeenschappen voor vmbo, havo en vwo. In Leystede bieden we voor deze scholengemeenschappen het onderwijs in alle leerwegen van het vmbo aan. Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum zijn onderdeel van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).

Vso Leystede
Vso Leystede is een school voor voortgezet speciaal onderwijs gericht op leerlingen met een fysieke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Op Vso Leystede kunnen we leerlingen plaatsen in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo. Vso Leystede is onderdeel van Resonans speciaal onderwijs. We gaan uit van mogelijkheden voor al onze leerlingen. Een van onze uitgangspunten is: ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’.

Bonaventura college
Visser ’t Hooft Lyceum
Stichting Resonans