Maatregelen naar aanleiding verlengde lockdown

Minister-president Rutte heeft op 12 januari laten weten dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Het aantal coronabesmettingen loopt onvoldoende terug. Daarnaast zijn er grote zorgen over de Britse variant van het virus. Ondertussen krijgen wij veel berichten van ouders dat het begeleiden bij het afstandsonderwijs enorm belastend is. De verzoeken om opvang nemen toe. Ook voor de leerlingen valt het niet mee. Het is niet goed voor hun structuur en onderwijsontwikkeling.

Veel medewerkers maken zich grote zorgen. Zorgen over de leerlingen, maar ook over hun eigen gezondheid en die van naaste familieleden. Veel medewerkers zijn positief getest. De uitbraak van de Britse mutatie in Lansingerland, waar een aantal leerlingen en medewerkers van onze scholen vandaan komen, geeft extra bezorgdheid.

Continuering huidige maatregelen
De bestuurders van Resonans hebben, alles overwegende, het volgende besloten: de gezondheid van leerlingen en medewerkers staat op de eerste plaats. Wij continueren daarom de huidige maatregelen. Alle scholen van Resonans blijven tot 25 januari a.s. gesloten voor onderwijs. Waar sprake is van ouders in cruciale beroepen en ouders van kwetsbare kinderen, vanwege een te zware belasting in de thuissituatie, blijven wij opvang bieden. Voor deze laatste groep adviseren wij de scholen waar de vraag naar opvang erg groot is, maximaal drie dagen per week opvang te bieden.

Gezondheid op de eerste plaats
Dit besluit is genomen met de gezondheid van de leerlingen op de eerste plaats. Daarnaast is er ook nog veel onzekerheid over de Britse mutatie. Het is nog niet bekend wat deze mutatie betekent voor onze leerlingen. Ook is nog niet bekend of de basisscholen op 25 januari weer opengaan. Het bewaren van de anderhalve meter tussen leerlingen is onmogelijk en er heerst een gevoel van onveiligheid onder de medewerkers.

Wij willen benadrukken dat wij dit besluit met forse tegenzin nemen. De rek is er bij veel ouders en medewerkers behoorlijk uit. Wij willen niets liever dan onze leerlingen en medewerkers weer op school verwelkomen. Hopelijk is er vanaf 25 januari a.s. weer meer mogelijk. Dat horen wij volgende week en uiteraard zullen wij u daarover nader berichten.

Uitzonderingen
Tenslotte nog het volgende: Rutte noemde het voortgezet speciaal onderwijs als uitzondering op het sluiten van scholen. In de richtlijnen die wij hierover ontvangen hebben van onze brancheorganisatie LECSO staat specifiek wat hiermee bedoeld wordt:

 Welke scholen blijven dicht?
Het mbo, vo en vso blijven dicht. Maar zoals gezegd: het kabinet wil dat voor een aantal activiteiten en voor een aantal groepen leerlingen de scholen wel openblijven.

 De volgende leerlingen van de scholen van Resonans kunnen op school terecht voor fysiek onderwijs:

  • leerlingen in kwetsbare posities (bijvoorbeeld met een verhoogd extra risico op leerachterstanden of een onveilige thuissituatie), waarbij de school, vaak samen met de gemeente bepaalt om welke leerlingen het gaat;
  • leerlingen in het (v)so met één of twee ouders met een cruciaal beroep;
  • vmbo-leerlingen in het examenjaar en leerlingen met examenactiviteiten in het voorexamenjaar.