‘Levelen’ tijdens levelweken

Tijdens de levelweken kunnen leerlingen ‘levelen’. Ze halen toetsen in en kunnen voor een tweetal vakken een herkansing doen. Samen met de vakdocent of hun coach maken leerlingen hier afspraken over.

Alternatief programma
In de middagen volgen de leerlingen een alternatief programma. Dit programma is gericht op sociaal-emotionele vaardigheden, sport, burgerschap of creatieve vorming. Een van de activiteiten was graffiti spuiten. De leerlingen zijn creatief bezig geweest. Ze spoten prachtige letters en andere kunstwerken. Voor de activiteiten zijn de leerlingen verdeeld in groepen. De groepen bestonden uit een mix van leerlingen uit alle klassen. Deze groepsindeling is door vrijwel alle leerlingen positief ervaren.

Eindtijden gelijktrekken
Vanwege de verschillende roosters was het een uitdaging om een goed programma samen te stellen. Daarom is besloten om tijdens de volgende levelweken de eindtijden van alle groepen gelijk te trekken. Met uitzondering van de examenklas. Dat betekent dat de leerlingen in die weken van maandag tot en met donderdag om 14.30 uur uit zijn en op vrijdag om 12.10 uur.