Leystede

Leystede aan de Boerhaavelaan is gelegen in het Houtkwartier, in Leiden. Het betreft een voor Nederland unieke samenwerking van speciaal en regulier voortgezet onderwijs in een gebouw. In deze nieuwe school leren en werken straks de leerlingen van de vmbo-afdelingen van het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum én het speciaal vmbo-onderwijs van Resonans, vso Leystede.

Duurzaam, flexibel en toekomstgericht gebouw
Om een energieneutraal gebouw te realiseren is onder andere voorzien in dikke isolatie, drievoudig glas, goede kierdichting, LED-verlichting en diverse installaties die energie opwekken. Deze duurzame energievoorzieningen zijn in de school zichtbaar en toegankelijk voor de leerlingen, zodat ze inzicht krijgen in of zelfs leren werken met deze installaties. Er is veel daglicht in het gebouw en de massa ervan zorgt voor lage temperaturen in de zomer, wat prettig is voor de leerresultaten. Voor een goede akoestiek zijn de vloer van de gymzaal en de staalconstructie van de wanden losgekoppeld van overige gebouwfuncties ter voorkoming van overlast van geluid en trillingen. Ook de slimme positionering van lokalen, gymzaal en praktijklokalen draagt bij aan een prettig gebruik en voorkomt geluidsoverlast (beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs).